2. OWON Gateway to 3rd Party Cloud.

Портал към CPI в облака:

Описва интерфейса на комуникационния протокол между хардуера на OWON и облачния сървър.

WhatsApp онлайн чат!