MBMS 8000 е конфигурируема мини система за управление на сгради, идеална за различни леки търговски проекти, като училища, офиси, магазини, складове, апартаменти, хотели, старчески домове и т.н. устройства за наблюдение.Може да бъде разгърнат частен беден сървър и таблото за управление на компютъра може да бъде конфигурирано в съответствие с уникалните изисквания на проекта, като например:

• Функционални модули: персонализиране на менютата на таблото на базата на желаните функции;

• Карта на имота: създайте карта на имота, отразяваща действителните етажи и стаи в помещенията;

• Картографиране на устройства: съпоставете физическите устройства с логическите възли в картата на свойствата;

• Управление на правата на потребителите: създаване на роли и права за ръководния персонал в подкрепа на бизнес операцията.

КОМПЛЕКТ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ 600
ВЕНТИЛАТОР 504 ТЕРМОСТАТ
РЕЛЕ DINRAIL 432
ЗАХРАНВАЩА СКЛАМА 321
СТАЕН СЕНЗОР 323
Реле за осветление SLC631
WhatsApp онлайн чат!