Private Cloud Deployment

Внедряване на частен облак:

● Разгръща облачната сървърна програма на OWON в частното облачно пространство на клиентите

● Предайте бек-енд платформата за управление на клиента

● Актуализация и поддръжка на облачна сървърна програма и APP

WhatsApp онлайн чат!